Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van 500euro-lenen.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

disclaimer500euro-lenen.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de eventuele beoordelingen, vergelijkingen en bezoekers reacties) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Rechten

500euro-lenen.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers (waaronder ook “crawlers”) en gebruikers mogen niets van de site overnemen, opslaan, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 500euro-lenen.nl of de rechthebbende.

Alle informatie op de website is bedoeld voor en gericht op Nederland. In het buitenland kunnen andere rechten en regels gelden.

Wijzigingen

500euro-lenen.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Deze disclaimer verklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2021.