Minilening.nl
Bij Minilening.nl kunnen er vanzelfsprekend mini kredieten worden afgesloten. Ondanks dat de naam ‘mini’ zegt kunnen er toch behoorlijke bedragen geleend worden. 500 euro lenen bij Minilening is geen enkel probleem. 500 euro lenen bij Minilening is eenvoudig en gebeurt razendsnel. Op de website van Minilening dienen er enkele gegevens ingevuld te worden. Minilening zal deze gegevens vervolgens beoordelen. Wanneer Minilening akkoord gaat zal het geld snel worden overgemaakt. Direct 500 euro lenen kan zelfs met spoed, waardoor het geld binnen 10 minuten na de aanvraag zal worden overgemaakt op de rekening van de aanvrager. Dit kost €4,50, maar het geld is dan dus wel min of meer direct beschikbaar. Op deze manier kan Minilening ervoor zorgen dat een tijdelijke saldo dip kan worden opgevangen en dat de boodschappen toch kunnen worden afgerekend wanneer iemand bij de kassa ontdekt dat er niet voldoende geld op de rekening staat.